امامی: تعداد کشتی گیران اعزامی به صربستان تصمیم کادر فنی بود

سخنگوی فدراسیون کشتی گفت: اعزام چهار کشتی گیر آزاد و فرنگی به رقابت های صربستان با پیشنهاد کادرفنی تیم های ملی و موافقت نایب رییس فدراسیون انجام می شود.