اعتبار شروع ساخت مدرسه در مسکن مهر فاروج جذب شد

سرپرست آموزش وپرورش فاروج گفت: تحویل واحدهای مسکن مهر ومسکن فرهنگیان مطالبه ساخت مدرسه را ایجاد کرد که اعتبار شروع این طرح جذب شد.