اصفهان در میان ۸ کلان شهر کشور، رتبه اول آلودگی هوا را دارد

اصفهان در میان ۸ کلان شهر کشور، رتبه اول آلودگی هوا را دارد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: متاسفانه در میان ۸ کلان شهر کشور، اصفهان رتبه اول آلودگی هوا را دارد به طوری که در ۱۰ ماه گذشته حتی یک روز هم هوای پاک نداشته ایم.