ارائه گزارش انی‌یس کالامار درباره شهادت سردار سلیمانی

ارائه گزارش انی‌یس کالامار درباره شهادت سردار سلیمانی
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر گزارشش درباره نقض قوانین بین‌المللی از سوی آمریکا در به شهادت رساندن سردار شهید سلیمانی را در جلسه امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرد و نمایندگان کشورهای مختلف موضعشان درباره این گزارش را اعلام کردند.