اجرای مجازات سنگین برای قتل فرزند از تکرار آن پیشگیری می‌کند

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: وقتی مجازات سنگینی برای موضوع قتل فرزند در نظر گرفته شود و مردم عملا شاهد اجرای آن باشند، دیگر کسی جرات نمی‌کند از این کارها انجام دهد و این مسایل تکرار نخواهد شد.