ابرموشک ماه از سکوی پرتاب پایین آورده شد!

ناسا ابرموشک ماه موسوم به "سامانه پرتاب فضایی"(SLS) را که قرار است بشر را بار دیگر به کره ماه برساند، پس از چند شکست در تلاش برای سوخت‌گیری، از سکوی پرتاب پایین آورد و اکنون مشخص نیست که ناسا چه زمانی "تمرین لباس خیس" را از سر خواهد گرفت.