آخر هفته به کدام گالری‌ها برویم؟

حالا دیگر زمان تقریبا قابل توجهی از شروع واکسیناسیون عمومی در کشور می‌گذرد و با توجه به پایین آمدن آمار مبتلایان به ویروس کرونا، بسیاری از برنامه‌های هنری از جمله بازدید از نمایشگاه‌ها و گالری‌ها به روال سابق برگشته‌اند.