آخرین خبر از بدرقه و تشییع پیکر دکتر احسان اشراقی

آخرین خبر از بدرقه و تشییع پیکر دکتر احسان اشراقی
پروفسور احسان اشراقی، تاریخدان و پژوهشگر، که باستانی پاریزی از او با عنوان «شیخ المورخین» ایران یاد کرده است، در سن ۹۲ سالگی درگذشت، مراسم تشییع اشراقی شنبه آتی در دانشگاه تهران و یکشنبه در قزوین برگزار خواهد شد.